top of page

Full Body Massage
Relaxation / Hong Kong / Swedish / Aromatherapy

30 mins / 45 mins / 60 mins / 90 mins / 120 mins
£30 / £40 /£50 / £70 / £90

Deep Tissue Massage

30 mins / 45 mins / 60 mins 
£35 / £45 /£60 

Reflexology (Feet Massage / Head Massage)

30 mins / 60 mins 
£35 /£60 

bottom of page